aligned-yrf3.htmlTEXTMSWD/V¸"¹‘¸"ہMô BCM PIMA Multiple Sequence Alignment Results

PIMA Multiple Sequence Alignment Results

Maximal Linkage Clustering

pat-ML (((caRF3 2999.74 cmRF3) 2314.41 pRF3) 700.88 ppRF3)

Page 1.1
		1      15 16      30 31      45 46      60 61      75 76      90 
	1 pat-ML --------------- --------------- -----QXdXgPNXAr jFXPrggggggggdX PggQXQrdggGXYXo gXrrYrggXGYgrrY	55
	2 caRF3 -----------MANA SLNGDQSKQQQQQQQ QQQQQQNYYNPNAAQ SFVPQGGYQQFQQFQ PQQQQQQY--GGYNQ -YNQYQ--GGYQQNY	74
	3 cmRF3 MSNPQDQLSNDLANA SISGDQSK--QPQQQ QPQQQQPYFNPNQAQ AFVPTGGY---QQFQ P-QQQQQY--GGYQQ NYTQYQA-GGYQQNY	81
	4 pRF3	 -MSQDQQQQQQFNAN NLAGNVQNINLNAPA YDPAVQSYI-PNTAQ AFVPSA-----QPYI PGQQEQQF--GQYGQ QQQNYNQ-GGY-NNY	79
	5 ppRF3 -----------MSKQ QDNNDLSQGVGNIDL NRKNEQRFN-PNSAS SFQPS--------FN P--QAQNFVPGQYQE -SQSYQNYQGY-QSY	66


Page 2.1
		91     105 106     120 121     135 136     150 151     165 166     180 
	1 pat-ML rrrXGdrgggggggg ggpjGYgrXYggggg ggrpGgggggggggg gggYrgggggggggg ghYrXYNXXXQXXXo XQrrhgggMSLXDdr	145
	2 caRF3 NNRGGYQQ---GYN- -NRGGYQQNYN---- --NRGG--------- YQGYNQNQQY----- GGYQQYNSQPQQQQQ QQSQG---MSLADFQ	136
	3 cmRF3 NNRGGYQQ---NYN- -NRGGYQQNYN---- --NRGGY-QQQQQQQ YQAYNPNQQY----- GGYQAYNPQQQQQQQ TQSQG---MSLADFQ	151
	4 pRF3	 NNRGGYSNNRGGYNN SNRGGY-SNYNSYNT NSNQGGYSNYNNNYA NNSYNNNNNYNNNYN QGYNNYNSQPQGQDQ QQETGSGQMSLEDYQ	168
	5 ppRF3 QQNQGFQ--A----- --QPGYQQPY----- --QQG---------- ---YQ---------- -AYQGYNNFYQPPAE PQTKA---MSLEDYN	113


Page 3.1
		181     195 196     210 211     225 226     240 241     255 256     270 
	1 pat-ML KQpXXXXXXfmXXjg KpXfpXgXXSSjaKX jggggggXjrrKXkg jXXXXrrrXrPAXgg gXrXrXjXgpXEXKX ErrjXXXjXjXAggg	235
	2 caRF3 KQKTEQQASLNKPAV KKTLKL-AGSSGIKL A------NATKKVDT TSKPQSKESSPAPAP AASASASAPQEEKKE EKEAAAATPAAAPET	219
	3 cmRF3 KQKAEQQASLNKPAV KKTLKL-ASSSGIKL A------NATKKVDT AKPAASKEASPAP-- -KDEEASA-EPEAKK ESTPVPASSSPAP--	228
	4 pRF3	 KQQKESLNKLNTKP- KKVLKLNLNSSTVKA PI-----VTKKKEEE PVNQESKTEEPAK-E EIKNQEPA-EAENKV EEESKVEAPTAA---	247
	5 ppRF3 KQKGAIQELFECKT- KENFEA-KLSSGIKI GGKKEEPKTETKPE- TKTEAKTDPKPAQKE EPKVEVPKAKSENKI ESNTESKTDSKA---	197


Page 4.1
		271     285 286     300 301     315 316     330 331     345 346     360 
	1 pat-ML gggggjXjkiggggj jjgggKXEjrjgggg gggggggggggggSg gggggggXXADjLXK ggEkralXraarDbF GGKDHcSIcFMGHVD	325
	2 caRF3 KKETSAPAETKKEAT PTPAAKNESTPIPAA AAKKESTP----VSN S---ASVATADALVK EQEDEIDEEVVKDMF GGKDHVSIIFMGHVD	302
	3 cmRF3 -----AAADS----T PAP-VKKESTPTPSV ASK--SAP----VSA S---ASVVTADALAK EQEDEVDEEVVKDMF GGKDHVSIIFMGHVD	299
	4 pRF3	 ----KPVSES-EFPA STP--KTEAKASKEV AA--AAAALKKEVSQ AKKESNVTNADALVK EQEEQIDASIVNDMF GGKDHMSIIFMGHVD	328
	5 ppRF3 ----GSKTES---KS AS---KVESKA---- -------------S- -------LAADTLPK --EDDINEEVINDLF GGKDHISILFMGHVD	250


Page 5.1
		361     375 376     390 391     405 406     420 421     435 436     450 
	1 pat-ML AGKSTMGGNcLdLTG jVDKRTakKYEnEAK DAGRQGWYLSWaMDT NKEERNDGKTIEVGn jYFET---------- ---------------	390
	2 caRF3 AGKSTMGGNILYLTG SVDKRTVEKYEREAK DAGRQGWYLSWVMDT NKEERNDGKTIEVGK AYFETDKRRYTILDA PGHKMYVSEMIGGAS	392
	3 cmRF3 AGKSTMGGNILYLTG SVDKRTVEKYEREAK DAGRQGWYLSWVMDT NKEERNDGKTIEVGK AYFETDKRRYTILDA PGHKMYVSEMIGGAS	389
	4 pRF3	 AGKSTMGGNLLFLTG AVDKRTVEKYEREAK DAGRQGWYLSWIMDT NKEERNDGKTIEVGK SYFETDKRRYTILDA PGHKLYISEMIGGAS	418
	5 ppRF3 AGKSTMGGNLLYLTG SVDKRTIDKYEKEAK DAGRQGWYLSWVMDT NKEERNDGKTIEVGR AYFET---------- ---------------	315


Page 6.1
		451     465 466     480 481     495 496     510 511     525 526     540 
	1 pat-ML --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	390
	2 caRF3 QADVGILVISARKGE YETGFEKGGQTREHA LLAKTQGVNKIIVVV NKMDDSTVGWSKERY QECTTKLGAFLKGIG YAKDDIIYMPVSGYT	482
	3 cmRF3 QADVGILVISARKGE YETGFEKGGQTREHA LLAKTQGVNKIIVVV NKMDDPTVNWSKERY QECTTKLGVFLKGIG YNKDDIINMPVSGYT	479
	4 pRF3	 QADVGVLVISSRKGE YEAGFERGGQSREHA ILAKTQGVNKLVVVI NKMDDPTVNWSKERY EECTTKLAMYLKGVG YQKGDVLFMPVSGYT	508
	5 ppRF3 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	315


Page 7.1
		541     555 556     570 571     585 586     600 601     615 616     630 
	1 pat-ML --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	390
	2 caRF3 GAGLKDRVDPKDCPW YDGPSLLEYLDNMDT MNRKINGPFMMPVSG KMKDLGTIVEGKIES GHVKKGTNLIMMPNK TPIEVLTIFNETEQE	572
	3 cmRF3 GAGLKDRVNPKDCPW YEGPSLLEYLDNMDT MNRKINGPFMMPVSG KMKDLGTVVEGKIES GHVKKGTNLILMPNK TPVEVLTIYNETEQE	569
	4 pRF3	 GAGLKERVSQKDAPW YNGPSLLEYLDSMPL AVRKINDPFMLPISS KMKDLGTVIEGKIES GHVKKGQNLLVMPNK TQVEVTTIYNETEAE	598
	5 ppRF3 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	315


Page 8.1
		631     645 646     660 661     675 676     690 691     705 706     720 
	1 pat-ML --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	390
	2 caRF3 CDTAFSGEQVRLKIK GIEEEDLQPGYVLTS PKNPVKTVTRFEAQI AIVELKSILSNGFSC VMHLHTAIEEVKFIE LKHKLEKGTNRKSKK	662
	3 cmRF3 ADTAFSGEQVRLKIK GVEEEDLQPGYVLTS PKNPVKTVTKFEAQI AIVELKSILSNGFSC VMHLHTAIEEVKFVE LKHKLEKGTNRKSKK	659
	4 pRF3	 ADSAFCGEQVRLRLR GIEEEDLSAGYVLSS INHPVKTVTRFEAQI AIVELKSILSTGFSC VMHVHTAIEEVTFTQ LLHNLQKGTNRRSKK	688
	5 ppRF3 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	315


Page 9.1
		721     735 736     750 751     765 766	780 781     795 796     810 
	1 pat-ML --------------- --------------- --------------- --------	390
	2 caRF3 PPAFAKKGMKIIAIL EVGELVCAETYKDYP QLGRFTLRDQGTTIA IGKITKLL	715
	3 cmRF3 PPAFAKKGMKIIAIL EVSEPVCAETYKDYP QLGRFTLRDQGTTIA IGKITKLL	712
	4 pRF3	 APAFAKQGMKIIAVL ETTEPVCIESYDDYP QLGRFTLRDQGQTIA IGKVTKLL	741
	5 ppRF3 --------------- --------------- --------------- --------	315

Sequential Branching Clustering

pat-SB (((caRF3 2999.74 cmRF3) 2342.78 pRF3) 754.15 ppRF3)

Page 1.1
		1      15 16      30 31      45 46	 60 61      75 76      90 
	1 pat-SB --------------- --------------- -----QXdXgPNXAr jFXPrggggggggdX PggQXQrdggGXYXo gXrrYrggXGYgrrY	55
	2 caRF3 -----------MANA SLNGDQSKQQQQQQQ QQQQQQNYYNPNAAQ SFVPQGGYQQFQQFQ PQQQQQQY--GGYNQ -YNQYQ--GGYQQNY	74
	3 cmRF3 MSNPQDQLSNDLANA SISGDQSK--QPQQQ QPQQQQPYFNPNQAQ AFVPTGGY---QQFQ P-QQQQQY--GGYQQ NYTQYQA-GGYQQNY	81
	4 pRF3	 -MSQDQQQQQQFNAN NLAGNVQNINLNAPA YDPAVQSYI-PNTAQ AFVPSA-----QPYI PGQQEQQF--GQYGQ QQQNYNQ-GGY-NNY	79
	5 ppRF3 -----------MSKQ QDNNDLSQGVGNIDL NRKNEQRFN-PNSAS SFQPS--------FN P--QAQNFVPGQYQE -SQSYQNYQGY-QSY	66


Page 2.1
		91     105 106     120 121     135 136     150 151     165 166     180 
	1 pat-SB rrrXGdrgggggggg ggpjGYgrXYggggg ggrpGgggggggggg gggYrgggggggggg ghYrXYNXXXQXXXo XQrrhgggMSLXDdr	145
	2 caRF3 NNRGGYQQ---GYN- -NRGGYQQNYN---- --NRGG--------- YQGYNQNQQY----- GGYQQYNSQPQQQQQ QQSQG---MSLADFQ	136
	3 cmRF3 NNRGGYQQ---NYN- -NRGGYQQNYN---- --NRGGY-QQQQQQQ YQAYNPNQQY----- GGYQAYNPQQQQQQQ TQSQG---MSLADFQ	151
	4 pRF3	 NNRGGYSNNRGGYNN SNRGGY-SNYNSYNT NSNQGGYSNYNNNYA NNSYNNNNNYNNNYN QGYNNYNSQPQGQDQ QQETGSGQMSLEDYQ	168
	5 ppRF3 QQNQGFQ--A----- --QPGYQQPY----- --QQG---------- ---YQ---------- -AYQGYNNFYQPPAE PQTKA---MSLEDYN	113


Page 3.1
		181     195 196     210 211     225 226     240 241     255 256     270 
	1 pat-SB KQpXXXXXXfmXXjg KpXfpXgXXSSjaKX jggggggXjrrKXkg jXXXXrrrXrPAXgg gXrXrXjXgpXEXKX ErrjXXXjXjXAggg	235
	2 caRF3 KQKTEQQASLNKPAV KKTLKL-AGSSGIKL A------NATKKVDT TSKPQSKESSPAPAP AASASASAPQEEKKE EKEAAAATPAAAPET	219
	3 cmRF3 KQKAEQQASLNKPAV KKTLKL-ASSSGIKL A------NATKKVDT AKPAASKEASPAP-- -KDEEASA-EPEAKK ESTPVPASSSPAP--	228
	4 pRF3	 KQQKESLNKLNTKP- KKVLKLNLNSSTVKA PI-----VTKKKEEE PVNQESKTEEPAK-E EIKNQEPA-EAENKV EEESKVEAPTAA---	247
	5 ppRF3 KQKGAIQELFECKT- KENFEA-KLSSGIKI GGKKEEPKTETKPE- TKTEAKTDPKPAQKE EPKVEVPKAKSENKI ESNTESKTDSKA---	197


Page 4.1
		271     285 286     300 301     315 316     330 331     345 346     360 
	1 pat-SB gggggjXjkiggggj jjgggKXEjrjgggg gggggggggggggSg gggggggXXADjLXK ggEkralXraarDbF GGKDHcSIcFMGHVD	325
	2 caRF3 KKETSAPAETKKEAT PTPAAKNESTPIPAA AAKKESTP----VSN S---ASVATADALVK EQEDEIDEEVVKDMF GGKDHVSIIFMGHVD	302
	3 cmRF3 -----AAADS----T PAP-VKKESTPTPSV ASK--SAP----VSA S---ASVVTADALAK EQEDEVDEEVVKDMF GGKDHVSIIFMGHVD	299
	4 pRF3	 ----KPVSES-EFPA STP--KTEAKASKEV AA--AAAALKKEVSQ AKKESNVTNADALVK EQEEQIDASIVNDMF GGKDHMSIIFMGHVD	328
	5 ppRF3 ----GSKTES---KS AS---KVESKA---- -------------S- -------LAADTLPK --EDDINEEVINDLF GGKDHISILFMGHVD	250


Page 5.1
		361     375 376     390 391     405 406     420 421     435 436     450 
	1 pat-SB AGKSTMGGNcLdLTG jVDKRTakKYEnEAK DAGRQGWYLSWaMDT NKEERNDGKTIEVGn jYFET---------- ---------------	390
	2 caRF3 AGKSTMGGNILYLTG SVDKRTVEKYEREAK DAGRQGWYLSWVMDT NKEERNDGKTIEVGK AYFETDKRRYTILDA PGHKMYVSEMIGGAS	392
	3 cmRF3 AGKSTMGGNILYLTG SVDKRTVEKYEREAK DAGRQGWYLSWVMDT NKEERNDGKTIEVGK AYFETDKRRYTILDA PGHKMYVSEMIGGAS	389
	4 pRF3	 AGKSTMGGNLLFLTG AVDKRTVEKYEREAK DAGRQGWYLSWIMDT NKEERNDGKTIEVGK SYFETDKRRYTILDA PGHKLYISEMIGGAS	418
	5 ppRF3 AGKSTMGGNLLYLTG SVDKRTIDKYEKEAK DAGRQGWYLSWVMDT NKEERNDGKTIEVGR AYFET---------- ---------------	315


Page 6.1
		451     465 466     480 481     495 496     510 511     525 526     540 
	1 pat-SB --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	390
	2 caRF3 QADVGILVISARKGE YETGFEKGGQTREHA LLAKTQGVNKIIVVV NKMDDSTVGWSKERY QECTTKLGAFLKGIG YAKDDIIYMPVSGYT	482
	3 cmRF3 QADVGILVISARKGE YETGFEKGGQTREHA LLAKTQGVNKIIVVV NKMDDPTVNWSKERY QECTTKLGVFLKGIG YNKDDIINMPVSGYT	479
	4 pRF3	 QADVGVLVISSRKGE YEAGFERGGQSREHA ILAKTQGVNKLVVVI NKMDDPTVNWSKERY EECTTKLAMYLKGVG YQKGDVLFMPVSGYT	508
	5 ppRF3 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	315


Page 7.1
		541     555 556     570 571     585 586     600 601     615 616     630 
	1 pat-SB --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	390
	2 caRF3 GAGLKDRVDPKDCPW YDGPSLLEYLDNMDT MNRKINGPFMMPVSG KMKDLGTIVEGKIES GHVKKGTNLIMMPNK TPIEVLTIFNETEQE	572
	3 cmRF3 GAGLKDRVNPKDCPW YEGPSLLEYLDNMDT MNRKINGPFMMPVSG KMKDLGTVVEGKIES GHVKKGTNLILMPNK TPVEVLTIYNETEQE	569
	4 pRF3	 GAGLKERVSQKDAPW YNGPSLLEYLDSMPL AVRKINDPFMLPISS KMKDLGTVIEGKIES GHVKKGQNLLVMPNK TQVEVTTIYNETEAE	598
	5 ppRF3 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	315


Page 8.1
		631     645 646     660 661     675 676     690 691     705 706     720 
	1 pat-SB --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	390
	2 caRF3 CDTAFSGEQVRLKIK GIEEEDLQPGYVLTS PKNPVKTVTRFEAQI AIVELKSILSNGFSC VMHLHTAIEEVKFIE LKHKLEKGTNRKSKK	662
	3 cmRF3 ADTAFSGEQVRLKIK GVEEEDLQPGYVLTS PKNPVKTVTKFEAQI AIVELKSILSNGFSC VMHLHTAIEEVKFVE LKHKLEKGTNRKSKK	659
	4 pRF3	 ADSAFCGEQVRLRLR GIEEEDLSAGYVLSS INHPVKTVTRFEAQI AIVELKSILSTGFSC VMHVHTAIEEVTFTQ LLHNLQKGTNRRSKK	688
	5 ppRF3 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------	315


Page 9.1
		721     735 736     750 751     765 766     780 781     795 796     810 	
	1 pat-SB --------------- --------------- --------------- --------  390
	2 caRF3 PPAFAKKGMKIIAIL EVGELVCAETYKDYP QLGRFTLRDQGTTIA IGKITKLL  715 
	3 cmRF3 PPAFAKKGMKIIAIL EVSEPVCAETYKDYP QLGRFTLRDQGTTIA IGKITKLL  712 
	4 pRF3	 APAFAKQGMKIIAVL ETTEPVCIESYDDYP QLGRFTLRDQGQTIA IGKVTKLL  741
	5 ppRF3 --------------- --------------- --------------- --------  315